3D Fresing/Prototyper

  • Prototypeproduksjon.
  • Produksjon av små og mellomstore serier.
  • Vi produserer alt fra finmekanikk til grovere produkter.
  • Maskinering 650 x 1500 x 650.
  • Vi leverer produkter av topp kvalitet på kort tid.
  • Vi bruker bare CNC-Styrte maskiner med stor nøyaktighet.
  • Vi håndterer digitale tegninger. Til dette bruker vi Edgecam og SolidWorks.