Måling

CNC Målemaskin

For oppmåling av geometriske toleranser og finere posisjons toleranser på deler.

Arbeidsområde 1100 x 1100 x 750 mm