Kvalitet

JB Maskinering arbeider etter NS - ISO 9001:2008 standarden.

Vi har utviklet en egen kvalitetsikrings-håndbok i samarbeid med Johnsen Bedriftsrådgivning AS.

JB Maskinering er miljøbevisste og har dokumenterte prosedyrer for håndtering
av olje og avfall.

Kvalitetsikrings-håndboken kan sendes kunde på forespørsel.


CNC Målemaskin

For oppmåling av geometriske toleranser og finere posisjons toleranser på deler.

Arbeidsområde 1100 x 1100 x 750 mm