Kvalitet

Kvalitet

JB Maskinering arbeider etter NS - ISO 9001:2008 standarden.

Vi har utviklet en egen kvalitetsikrings-håndbok i samarbeid med Johnsen Bedriftsrådgivning AS.

JB Maskinering er miljøbevisste og har dokumenterte prosedyrer for håndtering
av olje og avfall.

Kvalitetsikrings-håndboken kan sendes kunde på forespørsel.