Tjenester

Spesialist på mekanisk produksjon, maskinering, dreiing og fresing.

  • Prototypeproduksjon.
  • Produksjon av små og mellomstore serier.
  • Vi produserer alt fra finmekanikk til grovere produkter.
  • Arbeidsområde dreie opp til Ø600 (flensarbeid)
  • Vanlig dreiing lengde 2 m.
  • Maskinering 650 x 1500 x 650.
  • Vi leverer produkter av topp kvalitet på kort tid.
  • Vi har et svært fleksibelt produksjonsapparat, og produsererprodukter i nært samarbeid med kunde.
  • Vi bruker bare CNC-Styrte maskiner med stor nøyaktighet.
  • Vi håndterer digitale tegninger. Til dette bruker vi Edgecam og SolidWorks.